เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (คร้ั้งที่3) [ 5 ส.ค. 2564 ]23
2 ขยายเวลาการปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ [ 14 ก.ค. 2564 ]96
3 การชายพัสดุประเภทพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และซากพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีชายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]94
4 การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart Card) [ 22 มิ.ย. 2564 ]25
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี2564 (ครั้งที่ 2) [ 22 เม.ย. 2564 ]18
6 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี 2564 (คร้ั้งที่2) [ 22 เม.ย. 2564 ]16
7 เทศบาลตำบลจอหอขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ และนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ [ 23 ก.พ. 2564 ]22
8 มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง [ 15 ก.พ. 2564 ]93
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]17
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]12
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ั้งประจำเทศบาลตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้มีการเลือกต้ั้งนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ [ 5 ก.พ. 2564 ]15
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.พ. 2564 ]18
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ั้งประจำเทศบาลตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้มีการเลือกต้ั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 5 ก.พ. 2564 ]27
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2564 ]48
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี(ภ.ด.ส.1)ประจำปีพ.ศ.2564ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2564 ]10
16 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]102
17 ให้งดการส่งกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลจอหอเพื่อทำการปรับเปลี่ยนคื่นความถี่ [ 23 ธ.ค. 2563 ]13
18 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 คร้ั้งที่ 1 [ 25 พ.ย. 2563 ]13
19 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]15
20 สิทธิการขอใบอนุญาตต่าง ๆ [ 15 ต.ค. 2563 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5|6