เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการขอใช้ และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติชองแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน "ป่าช้าบ้านจอหอสาธารณประโยชน์" [ 4 ส.ค. 2566 ]13
2 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ส.ค. 2566 ]12
3 แบบรายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการบริหารสาธารณะของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]15
4 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]65
5 ประกาศการจัดต้ั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอหอ จำนวน 25 ชุมชน [ 19 ก.ค. 2566 ]16
6 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครและคัดเลือกกรรมการชุมชน [ 15 มิ.ย. 2566 ]19
7 ประชาสัมพันธ์ QR Code สินค้าอันตรายที่ห้ามขายและห้ามให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 26 เม.ย. 2566 ]26
8 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]35
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 มี.ค. 2566 ]32
10 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 17 มี.ค. 2566 ]20
11 ยกเลิกการประมูลการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศยาลตำบลจอหอ [ 2 มี.ค. 2566 ]25
12 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย [ 2 มี.ค. 2566 ]19
13 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลจอหอ [ 2 มี.ค. 2566 ]21
14 คู่มือการปฏิบัติงานงานทะเบียนราษฎร [ 2 มี.ค. 2566 ]27
15 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจอหอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]28
16 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลจอหอใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกฃนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2566 ]37
17 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 4/66 หมู่ที่ 3 เลขที่ 50(51/66) [ 18 ม.ค. 2566 ]25
18 การยื่นแบบภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]34
19 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565-2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]39
20 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 23 ธ.ค. 2565 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9