เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 [ 19 พ.ค. 2566 ]1
2 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีนทับหน้าถนน คสล.เดิมมีโชค ซอย๔ หมู่ที่ ๑๓ [ 11 เม.ย. 2566 ]13
3 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัท์ติดคอนกรีนทับหน้าถนน คสล.เดิมมีโชค ซอย๔ หมู่ที่ ๑๓ [ 11 เม.ย. 2566 ]10
4 เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนนรัตนจันทร์ ซอย ๑ [ 15 มี.ค. 2566 ]12
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนบ้านปูน หมู่ที่ ๑๔ [ 9 มี.ค. 2566 ]16
6 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนบ้านปูน หมู่ที่ 14 [ 7 มี.ค. 2566 ]21
7 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 [ 3 มี.ค. 2566 ]12
8 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ถนนรัตนภิธาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ [ 28 ก.พ. 2566 ]20
9 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนจันดี หมู่ที่ 4 [ 25 ม.ค. 2566 ]19
10 ประชาสัมธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนจันดี หมู่ที่ 4 [ 23 พ.ย. 2565 ]31
11 ประชาสัมธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนจันดี หมู่ที่ 4 [ 16 ก.ย. 2565 ]53
12 เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างเรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย 2 ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่ิอสาร หมู่ที่ 13 [ 8 ก.ย. 2565 ]58
13 เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านปูนจากท่อเดิมถึงร่องน้ำถนนบายพาส หมู่ที่ 14 [ 26 ส.ค. 2565 ]57
14 ประชาสัมธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนพิมานธานี ซอย 6/5 บ้านหนองพิมาน หมู่ที่ 13 [ 25 ส.ค. 2565 ]79
15 เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบแนวเขตเทศบาล จากบ่อพักบ้านนางบีถึงบ่อพักถนนบ้านปูน หมู่ที่ 14 [ 16 ส.ค. 2565 ]70
16 ประชาสัมธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนชมไพร หมู่ที่ 14 บ้านปูน [ 16 ส.ค. 2565 ]67
17 ประชาสัมธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านปูนจากท่อเดิมถึงร่องน้ำถนนบายพาส หมู่ที่ 14 [ 10 ส.ค. 2565 ]111
18 ประกาศเปิอเผยราคากลางและประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณเหมืองยืม หมู่ที่ 4 [ 28 มิ.ย. 2565 ]132
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 23 พ.ค. 2565 ]104
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding [ 11 เม.ย. 2565 ]188
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9