เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด [ 9 ก.พ. 2567 ]12
2 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]32
3 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง ประกาศบัญชีำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]67
4 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ธ.ค. 2565 ]57
5 กขคง [ 18 พ.ย. 2565 ]65
6 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 8 พ.ย. 2565 ]77
7 ประกาศ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]80
8 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 20 ต.ค. 2565 ]79
9 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]111
10 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 เม.ย. 2565 ]159
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]165
12 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]219