เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]1
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]4
3 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]1
4 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 15 มี.ค. 2566 ]3
5 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]6
6 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]5
7 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]4
8 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]7
9 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]9
10 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]8
11 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม [ 7 พ.ย. 2565 ]24
12 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]21
13 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน [ 26 ต.ค. 2565 ]23
14 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]64
15 รายรับจริงประกอบการรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]62
16 รายรับจริงประกอบการรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]101
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 [ 23 พ.ค. 2565 ]103
18 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]95
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]135
20 รายงานงบการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]108
 
หน้า 1|2|3|4|5