เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2564 ]102
2 แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลจอหอ [ 14 ก.ย. 2564 ]128
3 จำนวนผู้ขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงพานิชย์ สำนักงานทะเบียนพานิชย์ เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]257
4 จำนวนผู้ขอใบอนุญาตสะสมอาหาร เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]190
5 จำนวนผู้ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]226
6 ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจอหอ (ตัน) (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]340