เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 /2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]6
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]2
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]219
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลจอหอ [ 19 พ.ย. 2564 ]202
5 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 [ 14 ก.ย. 2563 ]252
6 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ั้งที่1 - คร้ั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]252
7 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]225
8 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]205
9 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]218
10 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]210
11 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]202
12 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]258
13 บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ส.ค. 2562 ]239
14 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-25625) [ 14 มิ.ย. 2562 ]211
15 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]212
16 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่2 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]241