เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 /2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]43
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 /2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]28
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]35
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังที่ 3/2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]40
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 /2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]43
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]44
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]258
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลจอหอ [ 19 พ.ย. 2564 ]275
9 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 [ 14 ก.ย. 2563 ]294
10 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ั้งที่1 - คร้ั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]294
11 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]265
12 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]246
13 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]252
14 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]246
15 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]236
16 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]299
17 บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ส.ค. 2562 ]275
18 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-25625) [ 14 มิ.ย. 2562 ]250
19 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]252
20 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่2 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]278