เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสยดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]18
2 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]16
3 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]15
4 การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]16
5 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]16
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ คร้ั้งแรก วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]114
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]111
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]116
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]155
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]117
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 6 พฤจิกายน 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]215
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]209
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]211
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]210
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]211
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]239
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]249
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]207
19 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 19 พ.ย. 2561 ]210
20 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 [ 8 ส.ค. 2561 ]213
 
หน้า 1|2