เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางสาวพีรญา กิตติพิชยะนันท์
 นักวิชาการตวจสอบภายใน ปฏิบัติการ