เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


ฒนาลอกทางระบายน้ำบริเวณคลองโนนโพธิ์ไปจนถึงหลังคริสตัสคอนโดเพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลจอหอ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยา่ยน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ืกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ร่วมกันออก พัฒนาลอกทางระบายน้ำบริเวณคลองโนนโพธิ์ไปจนถึงหลังคริสตัสคอนโดเพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลจอหอ

 
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-07
2023-10-12
2023-10-12
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29