เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


งานวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ โดยนายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ พร้อม รองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 โดยร่วมสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการจัดกิจกรรมในคร้ั้งนี้
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-07
2023-10-12
2023-10-12
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29