เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560


เทศบาลตำบลจอหอ โดย นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ พร้อม รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ในวัีนอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านจอหอ
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-07
2023-10-12
2023-10-12
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29