เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


งานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลจอหอจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย การให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-07
2023-10-12
2023-10-12
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29