เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลจอหอจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2560  ในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หมู่ 1,3,4,5,13,14 โดยมีกิจกรรมและบริการต่างๆมาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งการมอบเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และจัดทำประชาคมแผนชุมชน
2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28