เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลจอหอจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2560  ในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หมู่ 1,3,4,5,13,14 โดยมีกิจกรรมและบริการต่างๆมาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งการมอบเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และจัดทำประชาคมแผนชุมชน
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-07
2023-10-12
2023-10-12
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29