เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ  ที่ปรึกษาฯ  เลขานุการ ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้ร่วมทำการเปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านจอหอ ซึ่งศูนย์เฉพาะกิจนี้ จะจัดตั้งในช่วงเจ็ดวันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกรมคม 2560 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเป็นการลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-07
2023-10-12
2023-10-12
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29