เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ประจำปี 2567


ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ อบรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน รุ่นที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28