เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ฝั่งขวา บ้านจอหอ หมู่ 4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบไปด้วย สถานีตำรวจภูธรจอหอ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอหอ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณดังกล่าว

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28