เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมความรู้ทะเบียนราษฏรให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจอหอจัดโครงการอบรมความรู้ทะเบียนราษฏรให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ในด้านระเบียบ ข้อกฎหมายและข้ั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฏรและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการอบรมคร้ั้งนี้ เทศบาลตำบลจอหอได้รับเกียรติจาก ท่าน พินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ช่วยงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธี พร้อมท้ั้งบรรยายพิเศษ ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28