เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567


ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เทศบาลตำบลจอหอ โดยมีนางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติ จาก นายเค็น  ไค นายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28