เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง จังหวัด ชุมพร ในการเข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28