เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบนมฉายาลักษณ์


ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15 น. เทศบาลตำบลจอหอได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จำนวน 4 ภาพ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ โดยนายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล รองนายกเทศบาลตำบลจอหอ เป็นประธานในพิธี

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28