เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565


ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ จัดโครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาล และภายในสำนักงานเทศบาล เพื่อสร้างความเชื่่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้มีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-17
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-04