เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2565


ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลจอหอ จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2565 เพื่อให้บริษัทห้างร้านและประชาชนที่มีการต้ั้งวางสิ่งของรุกล้ำฟุตบาททางเท้าได้รับทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครนครราชสีมา มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

2024-07-17
2024-07-17
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28