เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2565


ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลจอหอ จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2565 เพื่อให้บริษัทห้างร้านและประชาชนที่มีการต้ั้งวางสิ่งของรุกล้ำฟุตบาททางเท้าได้รับทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครนครราชสีมา มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-17
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-04