เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart Card) [ 22 มิ.ย. 2564 ]0
2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 10 มิ.ย. 2564 ]2
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]127
4 รับสมัครบุคคลสำหรับโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]72
5 การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. [ 7 พ.ย. 2562 ]96
6 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 29 ต.ค. 2562 ]4
7 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร [ 8 ต.ค. 2562 ]5
8 การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. [ 12 ก.ย. 2562 ]80
9 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจอหออันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2562ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ม.ค. 2562 ]232
10 เรื่องการยื่นแบบภาษีป้ายและกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2562 ]323
 
หน้า 1|2|3|4|5