ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 11 ต.ค. 2566 ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ [ 19 ก.ย. 2566 ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------